Udic complex No4 Tran Duy HungĐộng thổ tổ hợp nhà ở cao tầng và dịch vụ No4
(Daka-24/11/2008)
Hôm nay, Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) và các đơn vị thành viên của mình đã tổ chức động thổ Dự án xây dựng tổ hợp nhà ở cao tầng và dịch vụ No4 (Udic Complex) với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD tại Hà Nội. Daka vinh dự là đơn vị tổ chức, dàn dựng và đại diện truyền thông cho sự kiện này …

Broke ground on UDIC High-Rise Buildings Complex No4
(Daka-November 24th, 2008)
Today, Urban Infrastructure Development Investment Corporation (UDIC) and its’ subsidiary companies, broke ground on High-Rise Buildings Complex No4 (UDIC Complex) with a total capital of US$100 million in Hà Nội City. Daka had the honor of being media representative and organizing, setting up this important event …

Nguồn: https://phucanvillage.com

Xem thêm bài viết khác: https://phucanvillage.com/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *