CS:GO Vietnam: 4 Unforgettable MomentsCS:GO Vietnam: 4 Unforgettable Moments
Take a look on Throwback Time..

► Submit Demos here:

► Social Networks and Platforms:
○ Business inquiries: duongnobeo2@gmail.com
○ Twitter:
○ Steam:

►My Community Video Series:
○ Vietnam Community Highlights:

► Music (Please show them love, they are GREAT artists and they deserve it!)
Exselsor – Wonderful World

►Tools used:
HLAE, ShadowPlay , Sony Vegas, Adobe After Effect, Steam, Photoshop

Got any questions? Post them below and i will try to help. Hope you enjoy my videos 🙂

Nguồn: https://phucanvillage.com

Xem thêm bài viết khác: https://phucanvillage.com/game/

5 thoughts on “CS:GO Vietnam: 4 Unforgettable Moments

  1. cái pha với vexed gaming coi lại vẫn thấy tiếc đúng là do thiếu kinh nghiệm thi đấu giải lớn tầm dreamhack :(. Tí nữa thì đã có map thắng đầu tiên tại dreamhack rồi.

  2. kỷ niềm buồn,nhưng kỷ niệm về 1 skyred sẽ còn mãi vs những ae đam mê csgo,lẫn cổ vũ cho csgo nước nhà 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *